hvem er vi?

Lidt om os

Husum For Alle er en del af boligforeningerne AAB og fsb og dækker 1500 hustande med 3.600 beboere i almene boliger.

Vi tilbyder støtte og rådgivning til beboere og understøtter lokale netværk blandt andet de seks netværk, der mødes i Videnshuset. 

Vi arbejder med job og uddannelse til unge bl.a. med vores vejledningscafé hver torsdag. 

Vi hjælper børn og unge ind i fritidslivet ved at lave opsøgende arbejde på skoler og samarbejder med lokale foreninger.

Vi tilbyder også forældrekurser og dansk undervisning.

01

Vores formål

Vi arbejder for at flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet. Vi understøtter og samarbejder omkring et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse.

Vi støtter børn og unge i et liv uden kriminalitet og vores boligområde opleves trygt. Vi hjælper og understøtter eksisterende tilbud, så flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet. Vi kommunikerer omkring byudviklingen og samarbejder med kommunale, almene og private aktører omkring de store  fysiske forandringer Husum Nord står overfor. 

02

Samarbejdspartnere

Korsager og Husum skoler, Ressourcegården, Klub Vika, Ny start, Familiehuset, Idrætsprojektet, sundhedsplejen, Husum Bibliotek, Energicenter Voldparken, Nærpolitiet Nordvest, Idrætsfællesskabet, Hovedstadens Beredskab, Forebyggelsesenheden, lokale foreninger, Røde Kors Hovedstaden, Bydelsmødrenes Landsorganisation, Studieskolen, Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg, Center for byudvikling hos Københavns Kommune og mange flere.

03

Lokalt samarbejde

Vi deltager i SSP-samarbejdet, Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab, netværk af ejendomsfunktionærer,  den lokale følgegruppe med afdelingsbestyrelser, følgegruppe for fysiske projekter.

04

Finansiering

Den boligsociale helhedsplan er finansieret af Landsbyggefonden, fsb, AAB, Københavns Kommune og beboerne i de 6 afdelinger: AAB’s afdelinger 38 og 80 og fsb afdelingerne Husumgård, Voldparken og Skolevangen I & II.

Husum For Alle har eksisteret siden 2012 og udløber til d. 31. august 2024.

Scroll to Top