Husum for alle er en del af boligforeningerne AAB og fsb og omfatter 1500 hustande med 3.600 beboere i almene boliger.

Vores formål
Vi arbejder for at flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.
Vi understøtter og samarbejder omkring et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate,
og flere tager en uddannelse.
Vi støtter børn og unge i et liv uden kriminalitet, og vores boligområde opleves trygt.
Vi hjælper og understøtter eksisterende tilbud, så flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.
Vi koordinerer og kommunikerer omkring byudviklingen i Husum Nord.
Se alle vores aktiviteter her

Den boligsociale helhedsplan er finansieret af Landsbyggefonden, fsb, AAB, Københavns Kommune og beboerne i de 6 afdelinger: AAB´s afdelinger 38 og 80 og fsb afdelingerne Husumgård, Voldparken og Skolevangen I & II.
Husum for alle har eksisteret siden 2012 og udløber 31. august 2024.

Lokalt samarbejde
Vi deltager i SSP-samarbejdet, Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab, netværk af ejendomsfunktionærer, lokal følgegruppe med afdelingsbestyrelser, følgegruppe for fysiske projekter.

Vi skaber aktiviteter med:
Korsager og Husum skoler, Ressourcegården, Klub Vika, Ny start, Familiehuset, idrætsprojektet, sundhedsplejen, Husum Bibliotek, Energicenter Voldparken, Nærpolitiet Nordvest, Hovedstadens Beredskab, Forebyggelsesenheden, lokale foreninger, Røde Kors Hovedstaden, Bydelsmødrenes Landsorganisation, Studieskolen, den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og mange flere.