Om Husum for Alle

Husum for Alle er en boligsocial helhedsplan, der har været i gang siden 2012.
Helhedsplanen dækker beboerne i fsb afdelingerne Husumgård og Voldparken samt AAB afdelingerne 38 0g 80.
Helhedsplanen er finansieret 75% af Landsbyggefonden, 12,5% af Københavns kommune og 12,5% af boligselskaberne AAB og fsb.

 

husum for alle

 

Hvad arbejder vi for?

Vi arbejder for at det er rart og trygt at bo i Husum.  Det gør vi b.la. ved at lave indsatser for områdets beboere, som skaber trivsel i hverdagen, medejerskab for området og gode relationer beboerne imellem.
Helhedsplanen skal gøre en forskel ikke kun for den enkelte, men også for området som helhed.