Forebyggelse & forældreansvar

forebyggelseforaeldreansvar


Bydelsmødre

Mødregruppe & sundhedsplejerske
Danskundervisning
Beboernetværk

_____________________________________________________________________________

 

 

Bydelsmødre

2015-06-15-163417-dsc_0055

Bydelsmødrene er kvinder fra boligområdet, der har til opgave at støtte og rådgive andre kvinder i forhold til de hverdagsudfordringer som fylder for dem. Bydelsmødrene kender til hvilke offentlige tilbud der kan hjælpe kvinderne i deres situation. Vores erfaringer viser at Bydelsmødrene ofte når ud til kvinder og familier, som helhedsplanen eller kommunen ellers har svært ved at nå og er derfor en vigtig ressource i vores arbejde.
Alle Bydelsmødre skal gennemføre en uddannelse, der lærer dem at navigere i bl.a. kommunale tilbud og det at være forældre i Danmark, så de er klædt på til at hjælpe andre kvinder i boligområdet.
I den nuværende helhedsplan (2016-2020) vil der blive uddannet et til to nye hold Bydelsmødre i samarbejde med Landsorganisationen af Bydelsmødre, lokale kommunale aktører samt helhedsplanen i Tingbjerg.
Hvis du vil vide mere eller måske selv ønsker at blive Bydelsmor er du meget velkommen til at kontakte Ane.

 

 

Mødregruppe & Sundhedspleje

sundhedsplejerske_com-lena-forside
Foto: sundhedsplejerske.com

Med vores mødregrupper og fremskudt sundhedspleje ønsker vi at skabe de bedste rammer for mødre og deres småbørn, ved tidligt at styrke sprogstimuleringen og brobygge mellem forældre og områdets daginstitutioner, så områdets børn får en god start på deres institutionsliv og senere skolegang.
Sundhedsplejerskerne tilbyder åben rådgivning én gang ugen i Husum for Alles Videnshus. I 2018 vil de i samarbejde med helhedsplanen etablere og facilitere en mødregruppe.
Mødregruppen styres og fastholdes af en sundhedsplejerske og har et max deltagerantal på seks personer. Mødregrupperne vil have en varighed af 6-10 måneder.
Hvis du vil vide mere så kontakt Ane.

 

 

Danskundervisning

img_0055

Sproglige udfordringer spiller en væsentlig rolle for mange beboere i helhedsplanens boligafdelinger.
Derfor tilbyder vi danskundervisning i samarbejde med Niels Brock. Samarbejdet mellem helhedsplanen og Niels Brock er baseret på, at helhedsplanen rekrutterer deltagere til danskundervisningen og stiller lokaler til rådighed. Undervisningen er differentieret så alle kan være med.
Hvis du vil vide mere så kontakt Ane. Eller kom forbi vores kontor eller Videnshuset onsdage kl. 10.00 og se om det er noget for dig.

 

 

Beboernetværk

fullsizerender

Designværksted i aktivitetshuset

Naboskabet i de udsatte boligområder er ofte svagere end i både de almene boligområder generelt og på landsplan, hvilket bl.a. betyder at der i de udsatte områder er en højere oplevelse af utryghed. Formålet med helhedsplanens beboernetværk er derfor at styrke kendskabet og interaktionen beboerne imellem. Helhedsplanen kan også benytte netværkene til at rekruttere deltagere til aktiviteter og nye initiativer, videregive vigtig information om udvikling i boligområdet og få indblik i, om der er beboere, der har særligt brug for hjælp eller støtte.
Helhedsplanens rolle er at hjælpe med organisering, foreningsdannelse, fundraising samt formidling af kontakt til forskellige samarbejdspartnere og rådgivningstilbud. Hensigten er at gøre netværk og foreninger så selvkørende og bæredygtige som muligt, og at give beboerne et ansvar, som udvider deres ejerskab i forhold til deres boligområde.
Hvis du vil vide mere eller har lyst til at opstarte eller deltage i et netværk, så kontakt Ane