Børn & unge

boern-unge
Foto: Modelfoto

 

Mind Your Own Business
Legepatrulje

 

_____________________________________________________________________________

 

Mind Your Own Business – opstart oktober 2017

Foto: Jeppe B. Nielsen (MYOB)Foto: Jeppe B. Nielsen (MYOB)

Mind Your Own Business (MYOB) er et udviklingsprogram der henvender sig til drenge i aldersgruppen 13-17 år. Teamet af drenge får tilbudt rådgivning og vejledning til at opstarte deres egen mikro-virksomhed, hvor de igennem en kreativ proces, med udgangspunkt i idégenerering og -udvikling, bevæger sig over fondsansøgninger, PR, økonomi og budgettering, internt samarbejde og HR. Drengene tilbydes løbende sparring og hjælp fra en professionel mentorvirksomhed samt fra frivillige ’Venturepiloter’, der fungerer som sparringspartnere på projektet og de problemstillinger der kan opstå.

Tilbagemeldinger fra deltagere i tidligere MYOB-forløb melder om udvidelse af ordforråd, selvtillid, sociale kompetencer samt et øget engagement og forbedring af karakterer i skolen. Udover at udvikle drengenes kompetencer i forhold til deres skolegang og videre uddannelsesforløb, forbedrer deltagelsen i programmet også deres muligheder i forhold til at varetage et fritidsjob og senere et fuldtidsjob. Husum for Alles børne- og ungemedarbejder fungerer som helhedsplanens koordinator på projektet. Hvis du vil vide mere, så kontakt Anne Katrine.

 

Legepatrulje – opstart april 2017


foto: fsb – mere end en bolig

Legepatruljen har til formål at skabe gode og rolige rammer for boligområdets yngre børn gennem fælleslege der styres og koordineres af unge ’LegeGuider’ fra området samt professionelle aktører fra helhedsplanen, de lokale klubber og Socialforvaltningens udegående team. Derudover vil der altid være repræsentanter fra Idrætsprojektet til stede. Én gang om ugen er det Legepatruljens opgave at samle boligområdets børn til fælles leg. Legepatruljen har til ansvar at sørge for, at alle børn kan lege med og at børnene lærer deres eget områder bedre at kende i forhold til hvor de kan lege og hvordan de kan bruge områdets forskellige faciliteter.

Rammerne omkring Legepatruljen skal bidrage til at forældre føler sig trygge ved at lade deres børn deltage, og derved give flere børn mulighed for at indgå i et positivt fællesskab, hvor de bor.

I Legepatruljen vil der blive ansat fire unge som LegeGuider. LegeGuiderne gennemgår et instruktørforløb med Idrætsprojektet på 4 moduler af 5 timers varighed, inden de starter i Legepatruljen.

Hvis du vil vide mere så kontakt Anne Katrine.