Tryghed & Trivsel

tryghed-trivsel

 

Beboerrådgivning
JuniorRådet
Brobygning til foreningslivet

_____________________________________________________________________________

 

 

Beboerrådgivning:


Beboerrådgivernes opgave er at støtte familier og beboere i boligområdet. Det kan fx være i forbindelse med hverdagsudfordringer, som at forstå beskeder fra børnenes skole, udfylde blanketter eller lave telefonopkald til kommunen. Drejer det sig om større og mere komplekse sociale eller økonomiske udfordringer, vil Beboerrådgiveren hjælpe med kontakt til andre relevante kommunale eller private aktører.

Udover beboerrådgivningen vil der inden længe også skabes rammer for en åben rådgivning i vores Videnshus, hvor der b.la. skal tilbydes computerkurser og Nem-Id-kurser.

Vil du høre mere? Så kontakt Thomas eller Ane eller kom ned forbi kontoret.

 

 

JuniorRådet:

img_9007

JuniorRådet har til formål at give børn og deres forældre en oplevelse med og forståelse for det beboerdemokrati, der historisk set er en vigtig tradition i de almene boligbyggerier. Derudover giver medlemskabet i JuniorRådet børnene en rolle, hvor de er ansvarlige for at repræsentere områdets andre børn og lave sjove og spændende aktiviteter i og for området.

JuniorRådet mødes hver anden onsdag. Her diskuteres det fx hvordan det går i boligafdelingerne, der planlægges aktiviteter eller laves forskellige øvelser, der skal lære børnene om den demokratiske beslutningsproces og mødekultur.

Udgangspunktet for JuniorRådet er, at børnene selv skal være med til at gøre boligområdet til et sjovere sted at bo for børn og skabe sammenhold og netværk. Det kan fx være ved at lave en skattejagt for områdets børn eller stille forslag om at fjerne forbuddet mod boldspil i gården.

JuniorRådet tager desuden løbende på sociale udflugter og studieture, f.eks. besøg hos en demokratisk institution eller en NGO.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte enten Anne Katrine eller Thomas.

 

 

 

Brobygning til foreningslivet:


Foto: Fritidsguiderne

Vi mener, at alle børn og unge skal have lige muligheder for et aktivt og sjovt fritidsliv. Derfor hjælper vi familier med at finde fritidsaktiviteter i nærområdet, samt tale med dem om hvilke forudsætninger det indebærer at gå til en aktivitet og hvad det vil sige at være med i en forening. I enkelte tilfælde hjælper vi også med at søge kontingentstøtte. Vi arbejder tæt sammen med kommunens opsøgende indsatser og samarbejder med kommunale dagtilbud, Husum og Korsager skole samt øvrige aktører i Husum. Al kontakt i forbindelse med brobygningen foregår gennem forældrene, der også er kontaktpersoner i forbindelse med opfølgning og evaluering af barnets opstart. Hvis du vil vide mere eller har et barn som gerne vil starte til en aktivitet kan du kontakte Anne Katrine.